Je li moguće vjenčanje katolika i osobe bez sakramenata?

foto i video vjenčanja

Zakonik kanonskoga prava (ZKP) Katoličke Crkve koji vrijedi za supružnika koji ima sve sakramente jasno kazuje da se, bez obzira što nemate sakramente, imate pravo vjenčati u Katoličkoj Crkvi.

Je li moguće vjenčanje katolika i osobe bez sakramenata?

Mješovite ženidbe

Naziv ‘mješovite ženidbe’ koristi se za ženidbe katolika s nekrštenim osobama i ženidbe katolika s krštenim nekatolicima.

Stajalište crkvenog zakona o mješovitim ženidbama među krštenim osobama, od kojih jedna nije katoličke vjere, već pripada drugoj Crkvi ili crkvenoj zajednici, zabranjena je bez izričite dozvole mjerodavne vlasti. S druge strane, ženidba između katolika i osobe koja uopće nije krštena, također nije valjana ženidba.

Ipak, pravo na ženidbu je prirodno pravo, stoga je u Katoličkoj Crkvi moguće dobiti oprost koji daje nadležni mjesni ordinarij, odnosno mjesni biskup – i to jedino ako budući supružnici ispune predviđene uvjete na način koji to određuju određeni crkveni kanoni; tu su jasno izrečene obveze koje se tiču obje strane u vašem odnosu – i katolika i nekatolika.

Je li moguće vjenčanje katolika i osobe bez sakramenata?

1. Katolička strana

Mora izjaviti da je spremna otkloniti pogibelji otpada od vjere i obećati da će učiniti sve u njenoj moći kako bi sva djeca bila odgojena i krštena u Katoličkoj Crkvi.

2. Nekatolička strana

Mora biti obaviještena o obećanjima koje je dala druga strana kako bi bila svjesna obećanja i obveza svog partnera ili partnerice.

3. Obje strane

Moraju biti poučene o svrhama i svojstvima ženidbe koje nijedna strana ne smije isključiti.

Katolička Crkva svoje vjernike odvraća od mješovitih ženidbi, ali one su, kao što vidite, u principu moguće. Ako zaručnici ispune sve uvjete za sklapanje braka, Crkva odobrava taj brak, smatra ga valjanim i posvećuje im pastoralnu brigu.

Je li moguće vjenčanje katolika i osobe bez sakramenata?

Ozbiljno razmislite

Budući da je jedna strana nekrštena, postojala bi manja zajednička vjerska osnova nego u mješovitom braku gdje su oba supružnika krštena. Stoga Crkva snažnije vjernike odvraća od takvih brakova, ali pomaže onima koji su se odlučili za takav brak.

Na kraju krajeva, kad se sve zbroji i oduzme, najvažnije je da se oboje slažete u jednoj stvari – ljubavi. Ako živite u ljubavi, podržavate se i poštujete, vaš brak će opstati, baš kao i vjera.