Tko može biti kum/kuma na crkvenom vjenčanju?

foto i video vjenčanja
Tko može biti kum/kuma na crkvenom vjenčanju?

Mladenci se često nađu u dilemi može li svjedokom, odnosno kumom vjenčanja biti onaj tko je kršten u Pravoslavnoj Crkvi.

Kumovi su izbor mladenaca

Vjenčani su kumovi svjedoci koje mladenci biraju nakon što odluče uspostaviti ženidbu. Uobičajeno, mladenci uzimaju dva svjedoka. Ti svjedoci mogu biti pravoslavci koji su kršteni u Pravoslavnoj Crkvi, kao i bilo koji drugi čovjek. Kumovi su isključivo izbor mladenaca, tako da ti pojedinci mogu biti i nekršteni, odnosno bez sakramenata.

Tko može biti kum/kuma na crkvenom vjenčanju?

Svjedoci

Uz kumove, ženidba uključuje posvećenog službenika Crkve – mjesni biskup ordinarij, župnik, ovlašteni svećenik ili đakon. Oni u ime Crkve traže i primaju privolu zaručnika. Kumovi pritom imaju ulogu da pred crkvenom zajednicom potvrde kako je obavljeno sklapanje ženidbe, stoga moraju imati osobine svjedoka koje se i inače traže za svjedočenja. Naime, mora imati minimalno 14 godina, sposobnost vida i sluha, odnosno sposobnost zapažanja što se pred njima događa te shvatiti da se radi o sklapanju ženidbe muškarca i žene.

Tko može biti kum/kuma na crkvenom vjenčanju?

Odabir kumova, pogotovo u našim krajevima, izuzetno j važan jer on simbolizira prijateljstvo i povezanost sa ženicima. Usto se od njih očekuje pomoć i određena zaštita ženidbenog saveza.

Da zaključimo, našim je budućim supružnicima dozvoljeno da biraju kumove koji su vjernici nekatoličke Crkve, kao što je dozvoljeno da oni budu kumovi članovima neke druge Crkve.